Zene szak Képzőművészet szak Irodalom-dráma szak Tánc szak

Iskolánk művészeti oktatást nyújt tehetséges gyermekeknek és fiataloknak, az alapfok I. és II. szintjén, a következő szakokon:

 • zene
 • irodalom-dráma
 • képzőművészet
 • tánc

Székhely Muzsla

Kihelyezett tagozatok:

 • Párkány, Fő utca 2/A
 • Kéménd – Petőfi Sándor Alapiskola
 • Szőgyén – Csongrády Lajos Alapiskola
 • Köbölkút – Stampay János Alapiskola

Küldetésünk: régiónk művészeti hagyományainak, tradícióinak felélesztése, továbbfejlesztése, pl. A zenepedagógia legújabb elméleti és gyakorlati eredményeinek felhasználásával Olyan széleskörű művészeti nevelést kívánunk megvalósítani, amely magában foglalja minden egyes növendékünk személyiségének és tehetségének legteljesebb kibontakoztatását.

  Ehhez a követendő út- véleményünk szerint- a művészetek iránti érzékenység, fogékonyság kifejlesztése az esztétikai élmény segítségével, amelyet fontosabbnak tartunk, mint a külső technikai eszközök mechanikus gyakorlását, figyelembe véve diákjaink érdeklődését, pld. A kortárs vagy a modern művészeti irányzatok felé is (jazz, musical, stb.). Célunk, hogy az effajta tanulás élmény legyen növendékeink számára, ez így természetes, hiszen a tanárok java része maga is aktív, sikeres művész.

A képzés rendje: hagyományos módon, a zene szakon választott a főtantárgy egyénileg, a tánc, színjátszás és képzőművészet csoportosan látogatható. Osztályzás, értékelés érdemjegyekkel történik, minden évf. végén bizonyítványosztás.

Miért válassza iskolánkat?

 • Mert az oktatás a gyermek megszokott környezetében történik utazás nélkül a saját településén
 • Hangverseny, kiállítás és különböző fellépések lehetősége itthon és külföldön
 • Hazai és külföldi versenyeken való megmérettetés
 • Látogatások neves művészek műtermében
 • Környező országok iskoláival való együttműködés
 • Tehetségvizsgákra való felkészülés továbbtanulás céljából, közép és felsőoktatási intézményben
 • A tandíj összege megegyezik az állami művészeti alapiskolák tandíjával